Aktivity klubu

V duchu etického kódexu a cieľov lionizmu si dal Lions klub Piešťany za úlohu vypomáhať charitatívnym spôsobom tým, ktorí to potrebujú najviac.

Hlavnou charitatívnou akciou, ktorú Lk Piešťany od svojho vzniku podporuje je dokončenieRodinného detského domova v Piešťanoch - Kocuriciach.Výstavba tohoto zariadenia bola začatá v roku 1996 rovnomennou nadáciou. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov však stavba bola pozastavená a náš klub sa snaží poskytovaním finančných príspevkov aspom čiastočne prispieť k postupnému dokončeniu objektu. V budúcnosti, po jeho dokončení by sme chceli vypomáhať pri jeho zariadení a prevádzke.

Ďalšou dlhodobou aktivitou Lk Piešťany je pomoc Charite sociálnej starostlivosti a služieb pre zrakovo postihnutých občanov v Piešťanoch, kam smeruje výťažok benefičných podujatí, ako je juniáles pri príležitosti otvorenia kúpeľnej sezóny a benefičných koncertov.

Ďalej sa LC Piešťany snaží finančne vypomáhať študentskému folklórnemu súboru Slnečnica pri jeho činnosti.

Okrem týchto dlhodobých aktivít sa Lk Piešťany podielal na jednorázových sponzorských akciách, akými boli napríklad inštalácia a odhalenie sochy významného slovenského architekta Emila Belluša, alebo organizovanie Mikulášskeho večera spojeného s divadelným predstavením a rozdávaním darčekov pre telesne postihnuté deti v liečebnom dome Pro Patria.

 SK SK | EN EN