Kronika klubu

1998, 1999

4. 2.1998 - Založenie klubu
13.2.1999 - Deň charteru

19.5.1999
Tenisový turnaj proti Rotary Clubu Piešťany

5.6.1999
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch, módna prehliadka a juniáles v hoteli Eden

11. - 19.7.1999
Výmena mládeže, 2 študentky z Izraela hosťami LC

09.1999
Tenisový turnaj D 122 v Karlových Varoch

4.12.1999
Swingový večer a Mikulášsky večer pre deti z liečebne

11. - 19.12.1999
Predaj vianočného punču

2000

17.12.2000
Návšteva Prezidenta LCI 2000/2001 Dr.Jeana Behara v Piešťanoch

12.2.2000
1. výročie charteru spojené s 2. reprezentačným plesom LC Piešťany

03.06.2000
Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny 2000, módna prehliadka, Juniáles v hoteli EDEN

22.7.- 5.8.2000
Výpomoc pre LC Istropolis pri zabezpečovaní letného tábora mládeže v Piešťanoch

8.-9.9.2000
Účasť na tenisovom turnaji LC D 122 v Karlových Varoch

23.9.2000
Tenisový turnaj proti Rotary klubu Piešťany

24.11.2000 Účast na oslave 10.výročia založenia LC Istropolis Bratislava

1.12.2000
Mikulášsky večer pre postihnuté deti v sanatóriu Zelený strom

9.12.2000
Spoluúčasť na benefičnom koncerte,organizovanom Rotary klubom Piešťany
16.17. a 23.12.2000
Predaj vianočného punču

2001

10.2.2001
2.výročie Charter Night LC Pieštany - benefičný ples

21.7. - 4.8.2001
Letný tábor mládeže 2001

2009
Ples LC 2009 - foto

 SK SK | EN EN