Úvod

Vitajte všetci na domácej stránke Lions klubu Piešťany!

Dúfame, že Vás naša stránka zaujala a tešíme sa na prípadné osobné stretnutie s Vami v budúcnosti. Lions klub Piešťany je členom medzinárodného združenia Lions klubov The International Association of Lions klubs. Je to celosvetová dobrovoľná organizácia humanitného zamerania, riadiaca sa svojim ústredným heslom

We Serve - pomáhame.


V rozvinutom význame slúži ľudskosti, prebúdzaniu a rozvíjaniu ducha priateľstva a porozumenia a vzájomnej pomoci medzi ľuďmi a národmi. Aktívne sa zaujíma o občianske, kultúrne, sociálne a morálne blaho spoločnosti.

Fakty Lions klubu Piešťany

Distrikt: 122, Česká republika a Slovenská republika
Číslo klubu: 4300-061399
Klubová adresa: Hotel Eden, Winterova 60, 92101 Piešťany,
tel.: +421-33-7725009, +421-33-7724709
fax: +421-33-7622123,
e-mail:  hoteleden@stonline.sk
Bankové spojenie: VÚB Piešťany, 125366 6753/0200
Registrácia: MV SR, IČO: 36082601

Funkcionári LC Piešťany 2020-2022

Prezident klubu :Mgr.Art. Sylvia Klein, sysaklein@gmail.com

Past prezident klubu :Ing. Romanl Jilly, roman.jilly@respo.sk

1. viceprezident klubu: Ing. Jarmila Bokorová, j.bokorova@alfa-audit.sk

2. viceprezident klubu: Mária Gabovičová,gabovicova.marika@gmail.com

Pokladník klubu : Ing. Jarmila Bokorová , j.bokorova@alfa-audit.sk

Splnomocnenec pre výmenu mládeže: Ing. Miloš Sebedinský, milos.sebedinsky@amedis.sk

Predchádzajúci prezidenti klubu:

MUDr. Pavol Veres 1999-2001
Ing. Ivan Kubáň 2001-2003
JUDr. Vladimír Gembický 2003-2005
Ing. Peter Osvald 2005-2006
MUDr. Ladislav Gleso 2006-2008

Ing.Štefan Madžo 2008-2010

Ing.Peter Imrich 2010-2012

Ing.Tibor Bokor 2012-2014

Ing.Miloš Sebedinský 2014-2016

Ing. Radoslav Zigo 2016-2018

Ing. Roman Jilly 2018-2020


Počet členov: 21
Založenie klubu: 4. február 1998
Dátum charteru: 13. február 1999
Sponzorský klub: Lk DOVINA Bratislava, Ved. lion: Ing.Kubicová
Termín stretnutí: POZOR  ZMENA !  každý 2. pondelok v mesiaci o 19,oo hod.
Miesto stretnutí: POZOR ZMENA ! od decembra 2017 sa stretnutia konajú v reštaurácii La Musica, Teplická 39, Piešťany  , www.la-musica.sk

Družobné kluby

LC Karlovy Vary  CZ

LC Faribault  US

umelage LC Faribault, Minnesota, USA
LC Karlove Vary, Česko Twinning www.faribaultlions.org
 SK SK | EN EN